Trenutna email upozorenja

Alat za trenutna email upozorenja

ZA SEO TIMOVE I PREDUZETNIKE.

Trenutna email upozorenja (alerts)

Trenutna email upozorenja (alatka Email Alerts) možete konfigurisati tako da se funkcija obaveštavanja pokrene odmah kada se projekat suoči sa negativnim promenama u rangiranju ili sa iznenadnim tehničkim problemima.

Možete podesiti Pro SEO alat da izvrši planirano skeniranje web sajta u rasponu od jednom dnevno do jednom u tromesečju (zavisno od paketa vaše pretplate). Iznenadni pad na listi rezultata pretraživanja ili nestanak važne povratne veze mogu se dogoditi kada se najmanje nadate.

Sigurni smo da radije želite dobiti trenutno obaveštenje o bilo kakvoj negativnoj promeni i preduzeti mere za popravak, nego čekati da vaši klijenti to primete pre vas?

Upozorenja e-pošte su očigledno nešto što vam može biti od velike koristi. Pravovremen uvid u to šta se sve događa sa web sajtovima klijenata, vašu će uslugu podići na znatno viši nivo!

Trenutna email upozorenja

Konfigurišite trenutna email upozorenja:

 1. Zakažite automatsko skeniranje

Postavite Pro SEO alat da automatski skenira web lokacije koje želite nadzirati. Odaberite zadatke o kojima želite dobiti upozorenje e-poštom ako se dogodi bilo šta negativno ili pozitivno.

SEO Alati dostupni u opciji za trenutna upozorenja e-poštom su:

 • Praćenje rangiranjaRank Tracking (alarm: značajne promene ranga);
 • Tehnička revizijaTechnical Audit (alarm: tehnička pitanja);
 • Praćenje linkova – odabrani Link Watch (alarm: promene u važnim povratnim vezama).
 1. Kreirajte trenutno email obaveštavanje

Podesite Pro SEO alat tako da vas odmah obavesti ako uoči negativne promene u rangiranju i tehničke probleme (pokidani linkovi, nestanak važne povratne veze i slično).

 • Možete stvoriti upozorenja (email alerts) za grupu projekata, kao i za jedan projekt.
 • Samo navedite primaoca upozorenja, adresu e-pošte, “Od” i “Do”.
 • Ukoliko SEO greške postoje, upozorenje e-poštom biće poslato odmah nakon skeniranja.

Dodatne mogućnosti koje vam nudi “Email Alerts”:

 • Možete pratiti dobre i loše promene što je posebno važno ako pratite i rangiranje konkurencije;
 • U “Istoriji upozorenja” možete analizirati detalje svih upozorenja koja su ikada poslata;
 • Imate mogućnost da upozorenja e-poštom dobijate sa vlastitog servera e-pošte;
 • Korisnici White Label domena sva upozorenja putem e-pošte mogu označiti svojim logotipom.

Razvoj Vašeg biznisa ne mora biti tako težak posao!

Jednostavno i lako upravljajte sadržajem i funkcijama svoje web lokacije. Redovno vršite SEO analizu i primajte PDF izveštaje. Jednim pogledom pratite izvršenje SEO zadataka, detaljnu analitiku i napredak za svaki svoj web sajt posebno. 
Svakodnevno pribavljajte nove posetioce i potencijalne klijente pretvarajte u zadovoljne i redovne kupce i korisnike vaše ponude!

 

"Ponuđeni SEO alati su odlični za analize, izveštavanja i sticanje potencijalnih klijenata... Kao agencija sada našim klijentima isporučujemo mnogo bolje rezultate, jer imamo sve što nam je za to potrebno."

– SEO Pro Agencija

Napravite i Vi svoj prvi korak ka uspehu: