Profesionalna Izrada PDF izveštaja

Izrada PDF izveštaja za klijente

ZA SEO TIMOVE I PREDUZETNIKE.

Izrada pdf izveštaja

Izrada PDF izveštaja uz pomoć Pro SEO alata je veoma jednostavna. Iskoristite ovaj koristan SEO alat za stvaranje redovnih sveobuhvatnih izveštaja za sebe ili svoje klijente i šaljite ih e-poštom automatski prema unapred zakazanom rasporedu. Uz ovaj izveštaj, naraspolaganju vas stoje opcije: Consolidated PDF Reports, PDF Cover Page Branding, PDF Report Layout Branding.

Izrada PDF izveštaja i kako da ga brendirate?

Stvarajte detaljne SEO izveštaje za sebe i svoje klijente. Automatski ih šaljite e-poštom po zakazanom rasporedu. Izveštaje možete prilagoditi svojim potrebama. Dovoljno je da to uradite jednom: dodajte vlastiti logotip, boje, zaglavlje, podnožje i naslov stranice.

Kliknite na Glavni meni (Main menu ) u gornjem desnom uglu aplikacije i s padajućeg imenija odaberite Interface & Report Branding.

U sekciji Paleta boja (Color Scheme) možete odabrati boje koje će se koristiti u sučelju aplikacije (interfejsu) i izvezenom PDF izveštaju. Možete primeniti jednu od unapred definisanih shema boja ili postaviti boje prilagođene vašim potrebama i ukusu.

U sekciji Brendiranje PDF-a (PDF Branding) konfigurišite izgled izveštaja i naslovnu stranicu.

Da biste dodali naslovnu stranicu svojih izveštaja, označite odgovarajuću opciju na kartici Cover page. Definišite za nju logotip, naslov i opis (uzmite u obzir sistemske varijable dostupne za upotrebu u tekstu opisa). Završite s odabirom pozadinske slike.

Izgled zatvorenih stranica izveštaja konfigurisan je na kartici Report layout. Tu možete preneti vlastiti logotip koji ćete koristiti i uneti tekstove zaglavlja i podnožja. Panel za pregled s desne strane prikazaće kako će izgledati vaš PDF izveštaj.

Kliknite „Primeni“ (Apply) da sačuvate konfiguraciju.

Podesite automatsko slanje PDF izveštaja

Idite na PDF izveštaji > Konsolidovani PDF izveštaji (PDF Reports > Consolidated PDF reports).

Kliknite + Dodaj nov izveštaj (Click +Add new report ) da biste stvorili nov konsolidovan izveštaj ili na ikonu zupčanika za pristup svojstvima već postojećeg izveštaja.

Pređite na Automatsko slanje izveštaja (Automatic report mailing) i potvrdite Omogući slanje izveštaja po rasporedu (Enable report emailing on schedule box).

Konfigurišite potrebne parametre na karticama Postavke poruka i Raspored slanja pošte (Message settings and Mailing schedule).

Imajte na umu da automatsko slanje izveštaja ne podrazumeva automatsko ažuriranje izveštaja. Pripazite da pravilno konfigurišete učestalost ažuriranja (raspored skeniranja) izveštaja e-poštom.

Brendirani PDF izveštaji: Značaj i dobit za Vaš posao!

Izrada pdf izveštaja

Prikaz napretka vaših SEO kampanja je presudan ako želite da zadržite klijente koji dobro plaćaju.

Šta ste učinili za mene u poslednje vreme?“ Oni žele videti napredak u poslu za koji vas angažuju.

Stoga preporučujemo da im pomoću “Alata za automatsko slanje izveštaja” (Automatic Report Mailing Tool) redovno pružate dobro dizajnirane SEO izveštaje sa relevantnim informacijama!

Izrada PDF izveštaja - Podešavanje

 

Pro SEO alat pruža višenamenske brendirane SEO izveštaje koji se vašim klijentima mogu dostaviti na nekoliko načina:

  • Ručno slanje u obliku PDF ili CSV datoteke;
  • Atomatsko slanje e-poštom u obliku PDF-a s popratnim pismom po prilagodljivom rasporedu;
  • Izveštaj “samo za čitanje” (read-only) objavljen na stranici za domen s belom etiketom.
  • Deljeno sa svim korisnicima Pro SEO alata;
  • Deljeno sa korisnicima vaše web stranice prilagođene za “white label domain„.

Integracija podataka o urađenom, u brendirani SEO izveštaj, izuzetno je važna za prepoznavanje vašeg SEO učinka od strane klijenta.

Pomoću Pro SEO alata klijentima možete pružiti izveštaje o ključnim rečima koje ste istražili, rangiranju važnih ključnih reči, povratnim linkovima, greškama na web stranicama i problemima koje ste otklonili, statusu na društvenim mrežama, itd.

Alat za automatsko slanje izveštaja i pojedinačno markiranje SEO izveštaja dostupni su u svim paketima naših usluga, s tim da pretplatnici na „paket za Agencije“ svojim klijentima mogu pružiti i markirane izveštaje na vlastitom prilagođenom domenu.

Automatizacija SEO izveštavanja

Automatizacija SEO izveštavanja je prednost koja štedi vaše vreme, omogućava izvršavanje višestrukih zadataka i povećava efikasnost vaših SEO kampanja. Pro SEO alat ima mehanizme za planirano skeniranje web sajtova i naknadno slanje SEO izveštaja.

ProSEO alat možete podesiti da vrši planirano skeniranje web sajtova sa učestalošću od jednom dnevno, do jednom u tromesečju. Broj skeniranja koje možete izvršiti zavisi od vaše pretplate (pojedinosti možete pronaći na stranici sa paketima i cenama).

Zakazivanje skeniranja

Planirajte slanje “White Label” SEO izveštaja

Konfigurisanje izveštaja

 

Nakon što je zakazano automatsko skeniranje web mesta klijenta, možete klijenta dodati u „Alat za automatsko slanje izveštaja“ (Automatic Report Mailing tool) i konfigurisati isporuku SEO izveštaja tako da se šalje e-poštom prema rasporedu.

Možete podesiti SMTP protokol tako da se izveštaji šalju sa vašeg bezbednog email servera. To je posebno važno za izveštaje s belom etiketom koji se šalju e-poštom. Uz to možete dodati poruku za klijenta. Pomenute opcije nisu dostupne u probnom periodu.

Praćenje „White Label SEO“ izveštaja

White label SEO“ izveštaje „samo za čitanje“, koje objaviti na domenu s belom etiketom, vaši klijenti, kada se prijave na taj domen, mogu videti u bilo kom trenutku s bilo kog računara u svetu.

Oni su u prilici da svoje SEO izveštaje pregledaju shodno tome kada ste im zakazali skeniranje. Možete da primenite jedan profil bele etikete na sve klijente, ili za svakog klijenta poseban profil.

Kada klijentima pružite nadzornu ploču (project dashboard) njihovog web mesta, oni ćeuživo pratiti vaše SEO aktivnosti i imati osećaj da radite zajedno „ruku pod ruku“.

Izveštaji uživo i neposredan pogled na nadzornu ploču projekta, izvrsna su prilika za brzo sticanje poverenja, zadržavanje klijenta i njegovo uključivanje u rešavanje svih problema koji se pojave.

Objavljivanje SEO izveštaja na prilagođenom domenu dostupno je samo za White Label paket.

Razvoj Vašeg biznisa ne mora biti tako težak posao!

Jednostavno i lako upravljajte sadržajem i funkcijama svoje web lokacije. Redovno vršite SEO analizu i primajte PDF izveštaje. Jednim pogledom pratite izvršenje SEO zadataka, detaljnu analitiku i napredak za svaki svoj web sajt posebno.
Svakodnevno pribavljajte nove posetioce i potencijalne klijente pretvarajte u zadovoljne i redovne kupce i korisnike vaše ponude!

"Ponuđeni SEO alati su odlični za analize, izveštavanja i sticanje potencijalnih klijenata... Kao agencija sada našim klijentima isporučujemo mnogo bolje rezultate, jer imamo sve što nam je za to potrebno."

– SEO Pro Agencija

Napravite i Vi svoj prvi korak ka uspehu. Isprobajte alate 7 dana besplatno →