Kreiranje projekta za klijenta

Kreiranje projekta na Pro SEO platformi

ZA SEO TIMOVE I PREDUZETNIKE

Kreiranje projekta na Pro SEO platformi

Kreiranje projekta: Povezivanje sa Pro SEO platformom

Kreiranje projekta na Pro SEO platformi je vaš prvi i najvažniji korak. U startu se otvara pregledna tabla gde možete da uključite sve neophodne podatke i opcije za kreiranje jedinstvenog projekta. Podaci se odnose na ključne reči koje želite rangirati, domene konkurenata radi analize, stranice web sajta za SEO reviziju, na povezivanje sa društvenim mrežama, Googleovim alatima, itd

Kreiranje projekta (2)

Kao putokaz koristite SEO kontrolnu listu

  1. Nakon dodavanja web mesta, videćete Pregled projekta (Project Overview) koji uključuje prilagodljivi skup vidžeta sa podacima iz svih alata koje koristi PRO SEO platforma.
  2. Obratite pažnju na vidžet DIY SEO Checklist (SEO kontrolna lista zadataka) gde ćete saznati šta trebate učiniti kako biste prijavljeno web mesto pratili na najbolji način. DIY vidžet koristite kao podsetnik. Označite svaki zadatak koji dovršite i pređite na sledeći.

Pod „Postavke projekta“ (Project Settings) imate 14 alata (TOOLS) koje ćete koristiti u svom radu. To su sledeći SEO alati:

Rank Tracking, Landing Page SEO, Site Audit, My Backlinks, Competitor Link Profile, Competitor Backlink Spy, Google Analytics, Competitor Traffic, Keyword Research, Partner Links Watch, Social Engagement, Facebook Insights, Web Buzz Monitoring i Internal Links.

Postavke projekta
Kako da saznate da li je projekat deljen i ko je vlasnik deljenog paketa?

Deljeni projekti pojavljuju se na nadzornoj ploči (Dashboard) s ikonom u obliku čoveka na levoj strani. Zadržite pokazivač miša iznad te ikone i videćete e-poštu za registraciju vlasnika projekta.

Kako da smanjite troškove paketa?

Troškove možete da kontrolišete pomoću opcije ograničenja skeniranja projekta (Project Scan Limits). Na ovaj način osiguravate da naknade za skeniranje ne prelaze određeni iznos.

1. Da biste konfigurisali vlastita ograničenja skeniranja, kliknite na ikonu Korisnici (Users) u vrhu desno prozora Pro SEO alata i odaberite Ograničenja skeniranja projekta (Project Scan Limits).

Kada tamo stignete, kliknite na dugme „Dodaj profil ograničenja skeniranja“ (Add scan limit profile) i sledite uputstvo za postavljanje ograničenja za svaki alat posebno.

2. Kako biste primenili profil ograničenja skeniranja na projekat, pređite na Nadzornu ploču (Dashboard) > kliknite na ikonu zupčanika da biste otvorili svojstva projekta (project’s properties).

Sa padajućeg menija odaberite profil ograničenja skeniranja (scan limit profile) i kliknite na Ažuriraj (Update).

Sa grupom projekata možete izvoditi skupne radnje: 

Na nadzornoj ploči (Dashboard), gore u desnom uglu imate dugme Skupne radnje (Bulk actions).

Skupne radnje koje se tu mogu izvršiti su:

  • uređivanje svojstava projekta;
  • promena profila ograničenja skeniranja;
  • izmena osnovnih postavki praćenja ranga;
  • postavljanje rasporeda skeniranja;
  • brisanje projekata;
  • alati za ponovno skeniranje (rescanning tools).

Za više informacija pogledajte stranicu: Uputstvo za korišćenje Pro SEO plaforme.

Razvoj Vašeg biznisa ne mora biti tako težak posao!

Jednostavno i lako upravljajte sadržajem i funkcijama svoje web lokacije. Redovno vršite SEO analizu i primajte PDF izveštaje. Jednim pogledom pratite izvršenje SEO zadataka, detaljnu analitiku i napredak za svaki svoj web sajt posebno.
Svakodnevno pribavljajte nove posetioce i potencijalne klijente pretvarajte u zadovoljne i redovne kupce i korisnike vaše ponude!

"Ponuđeni SEO alati su odlični za analize, izveštavanja i sticanje potencijalnih klijenata... Kao agencija sada našim klijentima isporučujemo mnogo bolje rezultate, jer imamo sve što nam je za to potrebno."

– SEO Pro Agencija

Napravite i Vi svoj prvi korak ka uspehu. Iskoristite 7 dana promo besplatno →