Popis zadataka kao podsetnik za rad

Dnevni popis zadataka

ZA SEO TIMOVE I PREDUZETNIKE. VAŠ BREND. NAŠ ALAT

Popis zadataka

Popis zadataka koje predlaže SEO alat „Zadaci“ (Tasks tool) neprocenjiv je kada je potrebno detaljno planirati SEO, nadgledati proces i pratiti napredak.

„Task Manager“ (Upravitelj zadataka) omogućava dodeljivanje SEO zadataka članovima vašeg tima, praćenje njihovog učinka i rokova. „Zadaci“ je alat koji pomaže u upravljanju SEO naporima.

Za početak rada odaberite postojeći projekt i dodijelite mu SEO plan. Postoji nekoliko definisanih SEO planova, ali možete stvoriti i vlastite planove prema željenim zadacima i rokovima.

Alatka “Zadaci” će vas na vreme obaveštavati kada bi trebalo da neki posao bude završen. Tako ćete biti sigurni da nikada nećete probiti planirane i obećane rokove.

Pored toga, “Tasks” (Zadaci) je izvor korisnog znanja. Svaki predmet opremljen je opisom potrebnih radnji koje možete uređivati po potrebi i poboljšati u bilo kom trenutku.

Možete koristiti već postojeće, unapred definisane zadatke, i / ili izraditi svoje vlastite.

Zadaci se mogu strukturisati tako da čine logički povezane celine pogodne za skupno dodeljivanje zadataka određenog projekta. Korisniku plaćenog paketa sve je dostupno za individualnu upotrebu.

Popis zadataka možete prilagoditi svojim potrebana

Kliknite na „Zadaci“ (Tasks) u donjem levom delu glavnog (bočnog) menija, a zatim na „Dodaj promovisani projekt“ (Add promoted project). Unapred definisane zadatke koje sadrži Biblioteka zadataka, možete prilagoditi u nekoliko jednostavnih klikova.

Novi zadaci generišu se automatski kada se skeniranjem utvrdi da je neki stari zadataka završen!

Razvoj Vašeg biznisa ne mora biti tako težak posao!

Jednostavno i lako upravljajte sadržajem i funkcijama svoje web lokacije. Redovno vršite SEO analizu i primajte PDF izveštaje. Jednim pogledom pratite izvršenje SEO zadataka, detaljnu analitiku i napredak za svaki svoj web sajt posebno.
Svakodnevno pribavljajte nove posetioce i potencijalne klijente pretvarajte u zadovoljne i redovne kupce i korisnike vaše ponude!

"Ponuđeni SEO alati su odlični za analize, izveštavanja i sticanje potencijalnih klijenata... Kao agencija sada našim klijentima isporučujemo mnogo bolje rezultate, jer imamo sve što nam je za to potrebno."

– SEO Pro Agencija

Napravite i Vi svoj prvi korak ka uspehu: